Kontaktinformasjon

- Rennleder Torgeir Skrede

Tlf: 90528753 

Mail: torgeir.skrede@ntg.no

- Geilo Idrettslag administrasjon

Tlf: 32095150 post@geiloil.no

- Leder rennkontor Charlotte Fjeld Andersen

Tlf: 90613343

NB: ved spørsmål til din påmelding kontaktes EQ timing:

Telefon: +47 22 91 03 00
E-post: support@eqtiming.no