Geilo IL - Antidopingpolicy

Rent%20idrettslag.jpg

1. Verdier og holdninger

I Geilo IL står idrettens grunnverdier i fokus. Helse og ærlighet er viktig verdier i vår verdiprofil som skal prege hele vår virksomhet. Geilo IL tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag.

2. Kunnskap

Tilgang til oppdatert informasjon om antidoping
Antidopingbestemmelsene og særlig dopinglista er i kontinuerlig utvikling. Nye stoffer føres på dopinglista og nye legemidler kommer for salg. For at utøvere og støtteapparatet skal ha enkel tilgang på korrekt og oppdatert antidoping-informasjon har Geilo IL laget en lenke til www.antidoping.no på våre hjemmesider.

På Geilo ILs nettside har vi en lenke til www.antidoping.no slik at alle medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon om antidoping.

Utøverseminar
Det er viktig at alle idrettsutøvere er kjent med dopingbestemmelsene og NIFs lov. Utøverseminaret gir en innføring i hva som er juks, hva er doping, dopinglisten, dopingkontroll, risiko ved bruk av kosttilskudd og helse konsekvenser ved bruk av dopingmidler. En slik gjennomgang vil også oppdatere trenerne/støtteapparatet i idrettslaget. Vi gjennomfører utøverseminar i samarbeid med NTG Geilo hver høst.

3. Regelverk

Medlemskap
I Geilo IL er alle i støtteapparatet (trenere, lagledere, fysioterapeuter, massører etc) og medlemmer av idrettslaget forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser. Personer som ikke er medlemmer av idrettslaget omfattes i utgangspunktet ikke av dopingbestemmelsene i NIFs lov, men er ved engasjement for Geilo IL forpliktet til å følge NIFs lov – ledere/trenere (de som engasjerer) er ansvarlige for å opplyse om dette.

Dopingkontroll
I Geilo IL er alle utøvere kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge. Husk å få med bisitter, som er kjent med dine regler og plikter, om du blir tatt ut til å avleggedopingprøve.

Bortfall av økonomisk godtgjøring til utøvere
I henhold til NIFs lov skal idrettslaget helt eller delvis frata økonomisk støtte til person som bryter dopingbestemmelsene. Idrettslaget skal i avtalen med utøver innta en bestemmelse om bortfall av økonomisk støtte til utøver som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.

4. Bevisstgjøring

Bruk av treningssentre
Vi samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på alvor.

Reklame og bruk av kosttilskudd
Det er en risiko for at kosttilskudd og naturpreparater kan inneholde virkestoffer som står på dopinglista, selv om det ikke fremkommer i innholdsfortegnelsen. Kosttilskudd klassifiseres som næringsmidler, og er derved ikke underlagt de samme strenge krav til markedsføring og dokumentasjon som legemidler. Du finner ikke slike produkter på Antidoping Norges dopingliste eller legemiddelliste. Istedenfor kosttilskudd anbefaler vi et variert og riktig kosthold og skolerer våre utøvere om dette. Geilo IL anbefaler å ta kontakt med en ernæringsekspert/-lege for veiledning i forhold til kosthold før eventuelle kosttilskudd benyttes. Se eventuelt www.olympiatoppen.no, hvor det gis rådgivning om kosttilskudd. Geilo IL reklamerer ikke for kosttilskudd.

Bevisstgjøring av nærmiljøet om vår verdiprofil som rent idrettslag
Geilo IL er en tydelig verdiformidler for en ren idrett og synliggjør idrettslagets antidopingarbeid gjennom sertifikat i klubbhuset, speakertekst på våre idrettsarrangementer og gjennom programbladtekster og nettsider.

5. Beredskapsplan
Geilo IL samarbeider med særforbundet, idrettskretsen og Antidoping Norge i dopingsaker.
I Geilo IL er det lagets leder som håndterer evt. spørsmål fra media.

Ved mistanke om doping
Geilo IL kan oppleve at utøvere, trenere eller andre innenfor idrettslaget mistenker at noen doper seg. En mistanke kan også bli rettet mot idrettslaget fra utenforstående, media, konkurrerende utøvere, helsepersonell etc.

Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre - i Geilo IL er det nulltoleranse, men vi tar vare på våre medlemmer.

Medisinsk bistand
Det kan oppleves som en stor belastning å bli rammet av en dopingsak. Utøvere som kommer i en slik situasjon kan komme til å trenge medisinsk/psykologisk bistand. For Geilo IL er det viktig å trekke et skille mellom person og handling. En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av idrettslaget eller helsepersonell, som tilbyr hjelp og støtte.

Ærlighet
Vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.

Deltagelse i organisert trening og konkurranser
Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke delta i organisert trening i regi av Geilo IL eller representere Geilo IL før forholdet er avklart.

Kalender

November
MTOTFLS
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

Aktiviteter

30.11.2020
Basis styrketrening for 8.klasse og eldre.

17:30 - 18:30

Geilohallen

03.12.2020
Akrobatikk - grunnleggende turn. 1-3. klasse

17:15 - 18:10

Geilohallen

03.12.2020
Akrobatikk - grunnleggende turn. 4-7.klasse.

18:15 - 19:10

Geilohallen

03.12.2020
Akrobatikk - grunnleggende turn. 8-10.klasse.

19:15 - 20:30

Geilohallen